aboutus
QC Hồ sơ

Khoảng 30 người làm phát triển sản phẩm,

80 Nhân sự trực tuyến để giám sát chất lượng bề mặt gạch,

Nhà máy vượt qua chứng nhận ISO, quản lý và sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn ISO,

Tất cả các sản phẩm đều đạt chứng nhận 3C, độ phóng xạ là A, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sản xuất quốc gia

Sản phẩm được kiểm nghiệm bởi Viện giám sát chất lượng quốc gia. Tất cả chất lượng cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc